یکی از خیابان های فرعی چمران - محله فارچی آباد
 
تصویر قبلی
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره