جمعی از ورزشکاران در راهپیمایی روز جهانی قدس
 
تصویر قبلی
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره