چاپ کردن این صفحه

آگهی مناقصه عمومی پروژه دفع آبهای سطحی و تعویض جداول

چهارشنبه, 06 تیر 1397 13:12 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

آگهی مناقصه عمومی پروژه دفع آبهای سطحی و تعویض جداول انهار فرسوده

شهرداری اشتهارد به استناد بند الف تبصره 6 مصوبه شماره 25 مورخ 96/12/2 شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد پروژه دفع آبهای سطحی و تعویض جداول انهار فرسوده سطح شهر به مبلغ 4.000.000.000 ریال (30% نقدی و 70% تهاتر) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها شهرداری اشتهارد مراجعه نمایند.
* مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 97/04/07 تا پایان وقت اداری 97/04/24 
* مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/04/24
* محل و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 97/04/24 در دفتر شهردار اشتهارد
* مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 200.000.000 به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری 0107101783007 نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهدگردید.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد مندرج است.

 

خواندن 452 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دهقان

آخرین‌ها از دهقان