چاپ کردن این صفحه

آگهی مزایده مجتمع پذیرایی شهرداری اشتهارد

چهارشنبه, 08 آذر 1396 10:58 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

شهرداری اشتهارد درنظر دارد نسبت به فروش مجتمع فرهنگی و پذیرایی شهرداری اشتهارد ز طریق مزایده عمومی اقدام نماید

شهرداری اشتهارد درنظر دارد نسبت به فروش مجتمع فرهنگی و پذیرایی شهرداری اشتهارد به مبلغ 118.000.000.000 ریال برابر اطلاعات مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد ومدارک مزایده به امورقراردادهای شهرداری اشتهارد مراجعه ونسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند.
-مهلت اخذ وتکمیل وتحویل اسناد: پایان وقت اداری مورخ 27/09/96
-محل دریافت اسناد: واحد امور قراردادها
-محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری اشتهارد
- شهرداری دررد یا قبول یک یاکلیه پیشنهاردات مختاراست
-سپرده تضمین شرکت درمزایده عمومی به مبلغ 5.900.000.000 ریال برابر مقررات
-مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری 0107101783007 نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد
- هزینه آگهی وکارشناسی و عوارض و مالیات و سایر موارد مربوطه بر عهده برنده مزایده می باشد
-فروش فقط به صورت نقدی میباشد.
- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد .
سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرکت در مزایده مندرج است

 

 

خواندن 817 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محسن ملاحسنی

آخرین‌ها از محسن ملاحسنی