چاپ کردن این صفحه

آگهی مزایده جایگاه سوخت شهرداری اشتهارد

چهارشنبه, 08 آذر 1396 10:50 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

شهرداری اشتهارد در نظر دارد نسبت به واگذاری جایگاه سوخت چند منظوره قدس شهرداری اشتهارداز طریق مزایده عمومی اقدام نماید

شهرداری اشتهارد در نظر دارد نسبت به واگذاری جایگاه سوخت چند منظوره قدس شهرداری اشتهارد به صورت اجاره یکساله با مبلغ پایه اجاره ماهیانه 350.000.000 ریال برابر شرایط و اطلاعات مندرج در اسناد مزایده به بخش خصوصی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد ومدارک مزایده به امورقراردادهای شهرداری اشتهارد مراجعه ونسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند.
-مهلت اخذ وتکمیل وتحویل اسناد: پایان وقت اداری مورخ 26/09/96
-محل دریافت اسناد: واحد امور قراردادها
-محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری اشتهارد
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست
-سپرده تضمین شرکت درمزایده عمومی به مبلغ 210.000.000 ریال برابر مقررات
-مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری 0107101783007 نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد
- هزینه آگهی وکارشناسی و سایر هزینه ها مانند عوارض و مالیات بر عهده برنده مزایده می باشد .
- برندگان اول تا سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد گردید .
- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرکت در مزایده مندرج است

 

خواندن 820 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محسن ملاحسنی

آخرین‌ها از محسن ملاحسنی