چاپ کردن این صفحه

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار به منظور احداث مجتمع تجاری و اداری

شنبه, 25 بهمن 1393 08:31 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار به منظور احداث مجتمع تجاری و اداری

شهرداری اشتهارد به استناد مصوبه شماره 52 مورخ 93/04/15 شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد از طریق آگهی عمومی نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه گذار به عنوان شریک سازنده حقیقی یا حقوقی دارای توان فنی، اجرایی و مالی کافی واجد شرایط اقدام نماید:

علاقمندان به شرکت در فراخوان میتوانند جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان به واحد قراردادهای شهرداری اشتهارد مراجعه و یا با تلفن 02637721504 و 02637721518 تماس حاصل نمایند.

عنوان پروژه: تکمیل ساخت مرکز تجاری اداری شهرداری اشتهارد

آدرس پروژه: اشتهارد بلوار آیت ا... خامنه ای حدفاصل بلوار آیت ا... تقوی و بلوار شهید صیاد شیرازی پارک شادی سابق

مشخصات کلی: احداث مجتمع در دوطبقه (طبقه همکف تجاری، طبقه اول اداری) به همراه پارکینگ و دسترسی از ضلع جنوبی و شمالی با رعایت کلیه مشخصات فنی و استانداردهای لازم برابر نقشه

آورده سهم شهرداری:

1. زمین پروژه به مساحت حدود 4000 مترمربع با سطح اشغال مجتمع حدود 1360 متر مربع

2. هزینه های صدور مجوز ساختمان

آورده سهم شریک سازنده: هزینه های احداث بنا و سایر هزینه ها از قبیل بیمه جهت صدور جواز و انشعابات کامل وهزینه های مربوط به نظارت و ...

مهلت و محل تحویل پاکتهای فراخوان: تا پایان وقت اداری 93/12/12 به دبیرخانه شهرداری اشتهارد

سپرده شرکت در فراخوان: 5% مبلغ پایه کارشناسی سهم سرمایه گذار می باشد که می بایست به یکی از دو صورت ذیل ارائه گردد:

1. ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی دروجه و به نفع شهرداری اشتهارد

2. واریز وجه مذکور به حساب سیبا به شماره 0107101783007 نزد بانک ملی شعبه اشتهارد

مدارک لازم جهت دریافت اسناد: درخواست کتبی با مهر و امضاء معتبر و تعهدآور متقاضیان و کارت شناسایی

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

به پیشنهادات مخدوش، مبهم و یا فاقد سپرده شرکت در فراخوان و یا رسیده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشنهادات می بایست در پاکتهای سربسته و ممهور به مهر و امضاء مجاز ارائه شوند در غیر اینصورت به پیشنهاد رسیدگی نخواهد شد.

چنانچه سرمایه گذار دارای سوابق مشابه کاری مرتبط با موضوع فراخوان باشد ضمن ارائه سوابق قابل بررسی خواهد بود.

سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده فراخوان نزد شهرداری اشتهارد باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری اشتهارد ضبط خواهد گردید.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد مندرج است.

پرداخت هزینه آگهی و همچنین کارشناسی به عهده برنده فراخوان می باشد.

خواندن 1128 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دهقان

آخرین‌ها از دهقان