برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرماندار اشتهارد با حضور مسئولان شهرستان و استان 

آگهی تجدید مزایده عمومی واحد تجاری شماره 20

دفتر چه تعرفه  عوارض شهرداری اشتهارد 1399  

آگهی مزایده عمومی واحد تجاری 20 مجتمع تجاری اداری شهرداری اشتهارد

پیام تسلیت اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار اشتهارد در پی درگذشت پدر شهیدان اعلمی

طی حکمی آقای علیرضا خلج  به عنوان مسئول جدید حراست شهرداری اشتهارد منصوب شد.

آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد

آیین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر اشتهارد

آگهی تجدید مزایده عمومی  جمع آوری و بازیافت ضایعات از زباله های سطح شهر

آگهی تجدید مزایده عمومی  واحد تجاری شماره 19 مجتمع تجاری اداری شهرداری اشتهارد

تصاویر و ویدئوهای ویژه

cache/resized/033d842fb0b2b71cacc24a9eee135c9e.jpg
برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرماندار اشتهارد با
cache/resized/2264109852cdf3f0eee04dd852c6ad83.jpg
آگهی تجدید مزایده عمومی واحد تجاری شماره 20
cache/resized/7c90376c9cc71da51f49e9956e01d842.jpg
دفتر چه تعرفه  عوارض شهرداری اشتهارد 1399   در
cache/resized/b427d2dd7fa012b4bb1e50ad407802d9.jpg
آگهی مزایده عمومی واحد تجاری 20 مجتمع تجاری اداری
cache/resized/57abd69bfd4c1958b6869341a92617e1.jpg
پیام تسلیت اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار
cache/resized/4b376947053790a357ae93ea195a0dd3.jpg
طی حکمی آقای علیرضا خلج  به عنوان مسئول جدید
cache/resized/8602e30060f82446353c7bb92540eb4b.jpg
آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری
cache/resized/2cb0a68024fda21335fcfb0e442af095.jpg
آیین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور