چاپ کردن این صفحه

آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد

یکشنبه, 19 آبان 1398 14:31 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد

آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد

نظر به وظیفه قانونی شهرداری برابر ماده 71 قانون شهرداری ها در خصوص انتشار شش ماهه آمار درآمد و هزینه در روزنامه های کثیر انتشار پس از تایید شورای اسلامی شهر ، آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 طبق مصوبه شماره 90 شورای اسلامی شهر اشتهارد جهت اطلاع خدمت همشهریان گرامی  منتشر می گردد.

آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد به شرح ذیل می باشد.

در ضمن فایل pdf نیز در قسمت پیوست ها قابل مشاهده می باشد.

 

استانداری البرز
شهرداری اشتهارد
 آمار درآمد شش ماهه اول سال 1398

 
 
 

شرح

مبلغ

 

 

 

درآمد عوارض گذرنامه

53,285,000

 

 

 

درآمد عوارض فروش كالا و ارائه خدمات

16,881,874,369

 

 

 

درآمد عوارض سطح شهر

2,478,928,948

 

 

 

درآمد عوارض بر پروانه های ساختمانی

10,932,005,759

 

 

 

درآمد عوارض تفكیك اراضی و ساختمانی

381,494,925

 

 

 

درآمد ناشی از آموزش رانندگی

5,218,200

 

 

 

درآمد عوارض صدور پروانه تاكسیرانی

73,402,216

 

 

 

درآمد عوارض سالیانه خودروهای سواری و

1,040,322,000

 

 

 

درآمد عوارض پروانه های كسب و صدور پرو

302,311,778

 

 

 

درآمد حق آسفالت و لكه گیری و ترمیم حف

72,633,000

 

 

 

درآمدحاصل ازفروش جمع آوری زباله

567,335,835

 

 

 

درآمدحاصل از خدمات آماده سازی

32,780,000

 

 

 

درآمدناشی ازخدمات مینی بوسرانی

18,610,000

 

 

 

درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی

735,621,274

 

 

 

درآمدحاصل از خدمات شهری

243,126,704

 

 

 

درآمد پاركها و عوارض فضای سبز

135,574,391

 

 

 

درآمد مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات

5,802,530,954

 

 

 

درآمد حاصل از كرایه ماشین آلات

65,200,000

 

 

 

درآمد جریمه كمیسیون ماده صد

20,417,005,026

 

 

 

درآمد فروش اموال غیرمنقول

41,241,721,000

 

 

 

درآمد فروش اموال منقول و اسقاط

3,576,540,000

 

 

 

سایر درآمدها

162,709,666

 

 

 

جمع كد درآمد ‏

105,220,231,045

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداری البرز
شهرداری اشتهارد
آمار هزینه جاری شش ماهه اول سال 1398

 
 
 

شرح

خدمات اداری

خدمات شهری

جمع هزینه جاری

 

هزینه ماده 1-حقوق و اجرت و دستمزد

 

ردیف 101101-حقوق شهردار

105,020,382

 

105,020,382

 

ردیف 101103-حقوق كارمندان ثابت

139,088,038

240,160,989

379,249,027

 

ردیف101104-حقوق یا اجرت كارگران رسمی

2,673,367,894

10,598,994,071

13,272,361,965

 

ردیف101106-حقوق یا اجرت كاركنان قراردادی

1,088,804,727

202,682,555

1,291,487,282

 

هزینه ماده 2-مزایا و فوق العاده ها وكمكها

 

ردیف 102101-مزایای شهردار

11,046,084

 

11,046,084

 

ردیف102103-مزایای كارمندان ثابت

20,412,812

3,434,100

23,846,912

 

ردیف 102104-مزایای كارگران رسمی

345,785,898

1,423,878,065

1,769,663,963

 

ردیف 102106-مزایای كاركنان قراردادی

155,546,964

2,624,118

158,171,082

 

ردیف 102108-اضافه كار جمعه كار نوبت كار و غیره

3,035,150,047

8,620,494,685

11,655,644,732

 

ردیف102109-حق بیمه و بازنشستگی و درمان و سایر

1,804,704,984

5,310,625,779

7,115,330,763

 

ردیف102110-عائله مندی و بن و هزینه نهارو سایر

852,644,473

2,119,498,829

2,972,143,302

 

ردیف102111-پاداش و عیدی

 

30,327,600

30,327,600

 

هزینه ماده 3-ماموریت وسفر و حمل و ارتباط

 

 

 

 

ردیف203301-ماموریت و سفرداخل كشور

186,118,341

183,651,755

369,770,096

 

ردیف203304-حمل و نقل و پست و تلفن و سایر

38,315,215

3,992,000

42,307,215

 

هزینه ماده 4-اجاره بهاء و كرایه

 

 

 

 

ردیف204404-كرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه

195,790,000

67,600,000

263,390,000

 

هزینه ماده 5-خدمات قراردادی

 

 

 

 

ردیف205501-نگهداری وتعمیرات جزئی ساختمان و سایر

60,000

 

60,000

 

ردیف 205502-نگهداری و تعمیرات وسایل اداری

20,462,000

11,620,000

32,082,000

 

ردیف 205503-نگهدای و تعمیرات وسایل نقلیه

18,410,000

4,700,000

23,110,000

 

ردیف 205505-هزینه های جشن و پذیرائی و سوگوا

372,033,600

904,276,900

1,276,310,500

 

ردیف 205506-هزینه های آموزشی كاركنان

4,000,000

 

4,000,000

 

ردیف 205509-هزینه های بانكی

483,000

 

483,000

 

ردیف 205510-حق الجلسه و مشاوره و سایر

1,144,150,000

 

1,144,150,000

 

ردیف 205511-واگذاری خدمات شهری و اداری

 

4,936,562,500

4,936,562,500

 

ردیف 205513-حق الزحمه حسابرسی

215,000,000

 

215,000,000

 

ردیف 205515-اتلاف سگهای ولگرد

 

195,000,000

195,000,000

 

ردیف 205516-هزینه های رفاهی كاركنان

325,831,000

896,687,000

1,222,518,000

 

ردیف205517-بیمه جامع مسئولیت مدنی

135,345,300

181,065,000

316,410,300

 

هزینه ماده 6- سوخت آب برق و گاز و سایر

 

 

 

 

ردیف 206601-سوخت دستگاههای حرارتی

34,450,000

 

34,450,000

 

ردیف 206604-بهای برق مصرفی

243,343,000

67,265,000

310,608,000

 

هزینه ماده 7-مواد و لوازم مصرف شدنی

 

 

 

 

ردیف 207701-خرید لوازم جزئی ساختمان

38,604,000

11,360,000

49,964,000

 

ردیف 207702-لوازم مصرفی اداری

179,533,500

 

179,533,500

 

ردیف 207703-لوازم یدكی وسایل نقلیه و سایر

48,960,000

82,600,000

131,560,000

 

ردیف 207704-لباس كاركنان و لوازم خواب

 

26,600,000

26,600,000

 

ردیف 207706-لوازم تنظیف

 

8,585,250

8,585,250

 

ردیف 207709-سایرمواد و لوازم مصرف شدنی

307,122,180

14,530,000

321,652,180

 

هزینه ماده 13- كالاهای مصرف نشدنی

 

 

 

 

ردیف 313001-لوازم مصرف نشدنی اداری

 

1,070,000

1,070,000

 

هزینه ماده 16-كمك و پرداختهای به بخش عمومی

 

 

 

 

ردیف416601-تامین اعتبارات بودجه شورای شهر

690,914,500

 

690,914,500

 

هزینه ماده17-كمك و پرداخت به بخش خصوصی

 

 

 

 

ردیف417702-هدایاوپرداختهای تشویقی

120,000,000

120,000,000

240,000,000

 

هزینه ماده 19-پرداخت انتقالی به كاركنان

 

 

 

 

ردیف419004-حق سنواتماههای خاتمه خدمت كاركنان

 

791,731,790

791,731,790

 

هزینه ماده 20-دیون و تعهدات

 

 

 

 

ردیف 420201-دیون بامحل

361,021,650

156,750,000

517,771,650

 

جمع هزینه جاری ‏

14,911,519,589

37,218,367,986

52,129,887,575

 

 

 

 

 

 

استانداری البرز
شهرداری اشتهارد
آمار هزینه عمرانی شش ماهه اول سال 1398

 
 
 

شرح

مبلغ هزینه

 

 

 

شرح

 

 

 

 

 

بدهكار

 

 

 

برنامه اول عمرانی- برنامه ریزی توسعه شهری

 

 

 

 

ردیف 3010200001-غرامت املاك داخل طرح

12,635,497,840

 

 

 

 gisردیف 3010400001-راه اندازی وتكمیل سیستم اتوماسیون و و ممیزی

477,767,220

 

 

 

برنامه دوم عمرانی - هدایت و دفع آبهای سطحی

 

 

 

 

ردیف 3020100001- تعویض جداول و مرمت انهار و عملیات امانی و خرید مصالح

2,482,357,505

 

 

 

ردیف 3020100002- تسطیح اراضی و كرایه ماشین آلات جهت دفع سیلاب

90,000,000

 

 

 

ردیف 3020400001- حفر و لایروبی چاه وكانال فاضلاب

65,300,000

 

 

 

برنامه سوم عمرانی-حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

 

 

 

 

ردیف 3030100001-خرید و پخش دستی و مكانیزه آسفالت ولكه گیری

50,000,000

 

 

 

ردیف 3030100002-عملیات بهسازی و تعویض چراغهای بلوار اصلی فاز1

10,386,528,967

 

 

 

ردیف 3031000001-خرید علائم ترافیكی و خط كشی معابر و رنگ آمیزی

234,511,000

 

 

 

برنامه چهارم عمرانی-تجهیزات وماشین و احداث ساختمان آتشنشانی

 

 

 

 

ردیف 3040100001-تكمیل و تجهیز و احداث ساختمان آتشنشانی

3,555,953,363

 

 

 

برنامه پنجم عمرانی-بهبود محیط شهری

 

 

 

 

ردیف 3050100001-آبیاری و نگهداری فضای سبز و پاركهای جنگلی

2,616,078,000

 

 

 

ردیف 3050100002-تجهیز و نگهداری بلوارها و میادین و آبنماها

15,978,000

 

 

 

ردیف 3050100004-خرید نهال وگل وگیاه برای پاركها و فضای سبز

774,800,000

 

 

 

ردیف 3050100005-تجهیز و نگهداری چاههای آب و اجاره چاه آب

179,110,000

 

 

 

ردیف 3050200001-انعقاد قرارداد دفع زباله وخرید تجهیزات وجارو

723,483,871

 

 

 

ردیف 3050300001-خرید تجهیزات وماشین آلات جمع آوری وحمل زباله

730,897,000

 

 

 

برنامه ششم عمرانی-اماكن ورزشی وفرهنگی وتفریحی

 

 

 

 

ردیف 3060200001 -تجهیز و تعمیرنگهداری سالنهای شهدا و حجاب

24,383,938

 

 

 

برنامه هفتم عمرانی-سایر تاسیسات شهری

 

 

 

 

ردیف 3070100001-تعمیر اساسی و تجهیز ساختمانهای شهرداری

158,718,944

 

 

 

ردیف 3070500001- تجهیز و احداث سرویسهای بهداشتی عمومی سطح شهر

1,093,238,800

 

 

 

برنامه هشتم عمرانی-تاسیسات درآمدزا

 

 

 

 

ردیف 3081010001-تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات برای ماشین آلات

2,597,788,663

 

 

 

برنامه نهم عمرانی-دیون عمرانی

 

 

 

 

ردیف 30910100001-دیون عمرانی قراردادهای بودجه سالهای قبل

16,252,525,786

 

 

 

جمع هزینه های عمرانی

55,144,918,897

 

 

 
خواندن 407 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 آبان 1398 14:46
حسین بهادری

آخرین‌ها از حسین بهادری